5 důvodů proč zvolit právě nás:

 • databáze více než 21 700 předpisů včetně příloh
 • jedinečná internetová služba, zákony přehledně a srozumitelně
 • sledujeme zákony za Vás, informace o novinkách e-mailem
 • klasifikace předpisů dle CZ-NACE, ISO a OHSAS
 • denní aktualizace, informace k oblasti ISO, OHSAS 2x měsíčně

Vzor zpracování - Zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky
Více informací ...

Zákony zdarma - novinky aktuálně publikované ve sbírce zákonů
Více informací ...

Zákony za SMS - Zákon on-line po zaslání SMS
Více informací ...

Sbírka zákonů a dalších právních předpisů
Zákony on-line - Vyhlášky - ISO klasifikace

Nové služby :
Informace o nových službách na stránce Novinky portálu esipa.cz
Novinky Sbírky zákonů zasíláme ZDARMA na Váš e-mail:
E-mail:

Další služby (nezbytné pro firemní audit a certifikaci):

 • klasifikace zákonů dle ISO, OHSAS a CZ NACE
 • automatické zasílání požadavků na zákony
 • řízení zákazníkem vybrané databáze zákonů
 • daňový a účetní audit zákonů

Chystáte se na audit a certifikaci?

Nevíte, jaké zákonné požadavky musíte plnit?

 

Nevadí - ZDARMA poradíme. VOLEJTE!

Zavedeme pro Vás PRÁVNÍ REGISTR !

Nabízíme :

 • Těžištěm produktu je zpracovávání třídění dle kapitol normy ISO 9001:2009 (Systém managementu jakosti - Požadavky), jednotlivých oblastí normy ISO 14001:2005 (norma EMS - životní prostředí), jednotlivých oblastí normy OHSAS 18001:2007 (Systémy managementu BOZP), jednotlivých oblastí normy ISO 27001:2005 (Systémy managementu bezpečnosti informací)  a CZ-NACE (dříve OKEČ - Oborová klasifikace činností). 
 • Jednotlivé právní předpisy jsou publikovány tak, jak jsou vydávány v částkách sbírky zákonů ČR, ale i jako aktualizovaná znění se zapracovanými novelami a to dřív, než vyjdou jako úplná znění ve sbírce zákonů.
 • Právní předpisy s dopadem do evropské legislativy mají všechny hypertextové odkazy na portál EU: eur-lex.europa.eu přímo do české verze znění předpisu EU, pokud tato existuje, jinak do anglické verze.
 • Rozšířené fulltextové vyhledání dovoluje uživatelům si zadat různá kritéria pro výběr předpisů všech nebo jen platných, dále podle ročníku, autora a druhu předpisu a oblasti , do které předpis spadá.
 • Obsáhlé menu umožňuje uživatelům získávat rychlý přehled o předpisech podle jednotlivých ročníků sbírek, účinnosti, oblastí a věcného rejstříku,

Vybrané zákony

Účinnost od: 1. ledna 1992
Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
Účinnost od: 1. ledna 1993
Zákon o daních z příjmů
Účinnost od: 1. dubna 1997
Zákon o pozemních komunikacích
Účinnost od: 1. září 1997
Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
Účinnost od: 1. ledna 2001 s výjimkou
Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
Účinnost od: 1. května 2004 s výjimkou
Zákon o dani z přidané hodnoty
Účinnost od: 1. ledna 2007 s výjimkou
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Účinnost od: 1. ledna 2010
Zákon trestní zákoník
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazují sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 108/1976 Sb., č. 82/1984 Sb. a č. 80/1994 Sb., o vyhlášení přijetí změn a dodatků Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)
Účinnost od: 1. ledna 2014
Zákon občanský zákoník
Účinnost od: 1. ledna 2014
Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Sbírka zákonů, zákony – aktuálně vyšlo

čá. 159/2016 Sb. rozeslána 5. prosince 2016

392/2016 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 89/2006 Sb., o bližších podmínkách pěstování geneticky modifikované odrůdy, ve znění vyhlášky č. 58/2010 Sb.

391/2016 Sb.

Účinnost od: 31. prosince 2016 s výjimkou

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

čá. 158/2016 Sb. rozeslána 2. prosince 2016

390/2016 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2017

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2017

čá. 157/2016 Sb. rozeslána 2. prosince 2016

389/2016 Sb.

Účinnost od: 14. prosince 2016
Provádí zákon: 6/1993 Sb. Zákon České národní rady o České národní bance

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 450. výročí narození Jana Jessenia

388/2016 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 232/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů

čá. 156/2016 Sb. rozeslána 2. prosince 2016

387/2016 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2017 s výjimkou

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

čá. 155/2016 Sb. rozeslána 30. listopadu 2016

386/2016 Sb.

Účinnost od: 30. listopadu 2016

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

385/2016 Sb.

Účinnost od: 30. listopadu 2016

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

384/2016 Sb.

Účinnost od: 1. prosince 2016
Provádí zákon: 257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru

Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru

čá. 154/2016 Sb. rozeslána 30. listopadu 2016

383/2016 Sb.

Účinnost od: 1. prosince 2016 s výjimkou

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem

čá. 153/2016 Sb. rozeslána 25. listopadu 2016

382/2016 Sb.

Účinnost od: 1. prosince 2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu, ve znění pozdějších předpisů

381/2016 Sb.

Účinnost od: 1. prosince 2016
Provádí zákon: 257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru

Vyhláška o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru

čá. 152/2016 Sb. rozeslána 22. listopadu 2016

380/2016 Sb.

Účinnost od: 22. listopadu 2016

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení opakovaných voleb do Senátu Parlamentu České republiky

čá. 151/2016 Sb. rozeslána 18. listopadu 2016

379/2016 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2017
Provádí zákon: 263/2016 Sb. Zákon atomový zákon

Vyhláška o schválení typu některých výrobků v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření a přepravě radioaktivní nebo štěpné látky

378/2016 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2017
Provádí zákon: 263/2016 Sb. Zákon atomový zákon

Vyhláška o umístění jaderného zařízení

377/2016 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2017
Provádí zákon: 263/2016 Sb. Zákon atomový zákon

Vyhláška o požadavcích na bezpečné nakládání s radioaktivním odpadem a o vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie

čá. 150/2016 Sb. rozeslána 18. listopadu 2016

376/2016 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2017
Provádí zákon: 263/2016 Sb. Zákon atomový zákon

Vyhláška o položkách dvojího použití v jaderné oblasti

375/2016 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2017
Provádí zákon: 263/2016 Sb. Zákon atomový zákon

Vyhláška o vybraných položkách v jaderné oblasti

374/2016 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2017
Provádí zákon: 263/2016 Sb. Zákon atomový zákon

Vyhláška o evidenci a kontrole jaderných materiálů a oznamování údajů o nich

Zavřít