393/2006 Sb.Vyhláška o zdravotní způsobilosti

Částka: 124 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 9. srpna 2006 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 26.7.2006 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá účinnosti:

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.

Získejte jednorázový přístup (na 24 hod.) k textu tohoto předpisu včetně aktualizovaného znění:

platbou přes platební bránu GoPay-platby (cena od 25 Kč/ 1 přístup)

nebo zasláním SMS (cena 50 Kč/ 1 přístup)

Pro opakovaný přístup naleznete více informací v menu Registrace.

Vzor zpracování s hlavičkou: Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů


Ukázka textu předpisu:
Aktualizované znění předpisu, jak vyplývá ze změn provedených předpisem 334/2011 Sb. s účinností od 29. listopadu 2011
(Poslední změny jsou podtrženy)

 

393

VYHLÁŠKA
ze dne 26. července 2006
o zdravotní způsobilosti

        Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem financí, Ministerstvem spravedlnosti, Bezpečnostní informační službou, Úřadem pro zahraniční styky a informace a Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 15 odst.  6 a § 79 odst.  6 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů:

 

§ 1

 

Druhy lékařských prohlídek

 

        (1)  Druhy lékařských prohlídek jsou:

 

a)   vstupní prohlídka,

b)   periodická prohlídka,

c)    mimořádná prohlídka,

d)   výstupní prohlídka.

 

        (2)  Při lékařské prohlídce podle odstavce 1 se zjišťuje zdravotní stav občana, který se uchází o přijetí do služebního poměru, nebo příslušníka. Součástí lékařské prohlídky je zjišťování anamnestických dat. Na základě zhodnocení zjištěného zdravotního stavu, posouzení výpisu ze zdravotnické dokumentace registrujícího lékaře, výsledku lékařské prohlídky a dalších potřebných vyšetření posuzované osoby a nároků kladených na činnost odpovídající výkonu služby na služebním místě, na které je nebo má být občan nebo příslušník ustanoven, se posuzuje jeho zdravotní způsobilost. Za zdravotně způsobilou nelze uznat osobu, jejíž zdravotní stav nesplňuje podmínky stanovené v příloze č. 1.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Druhy lékařských prohlídek
§ 2 - Vstupní prohlídka
§ 3 -         Periodická prohlídka
§ 4 - Mimořádná prohlídka
§ 5 - Výstupní prohlídka
§ 6 - Lékařský posudek
§ 7 - Účinnost
Příloha č. 1 - Podmínky pro stanovení zdravotní klasifikace Oddíl I Obecná ustanovení
Příloha č. 2 - Lékařská vyšetření
Příloha č. 3 - Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti občana pro přijetí k bezpečnostnímu sboru
Příloha č. 4 - Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti příslušníka bezpečnostního sboru k výkonu služebního místa