72/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění vyhlášky č. 253/2007 Sb.

Částka: 028 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 23. března 2011 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 14. března 2011 Nabývá účinnosti: 15. dubna 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá účinnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.

Získejte jednorázový přístup (na 24 hod.) k textu tohoto předpisu včetně aktualizovaného znění:

platbou přes platební bránu GoPay-platby (cena od 29 Kč/ 1 přístup)

nebo zasláním SMS (cena 50 Kč/ 1 přístup)

Pro opakovaný přístup naleznete více informací v menu Registrace.

Vzor zpracování s hlavičkou: Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů


Ukázka textu předpisu:
72

VYHLÁŠKA
ze dne 14. března 2011,
kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel,
zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení
osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat
bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel),
ve znění vyhlášky č. 253/2007 Sb.


        Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 137 odst.  3 k provedení § 84 odst.  7 a § 85 odst.  7 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 411/2005 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění vyhlášky č. 253/2007 Sb., se mění takto:

        1.  § 1 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

㤠1

        Tato vyhláška zapracovává předpisy Evropské unie1) a upravuje podrobnosti o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít