9/2017 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé

Částka: 005 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 3. února 2017 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 6. října 2010 Nabývá účinnosti: 13. prosince 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá účinnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.

Získejte jednorázový přístup (na 24 hod.) k textu tohoto předpisu včetně aktualizovaného znění:

platbou přes platební bránu GoPay-platby (cena od 29 Kč/ 1 přístup)

nebo zasláním SMS (cena 50 Kč/ 1 přístup)

Pro opakovaný přístup naleznete více informací v menu Registrace.

Vzor zpracování s hlavičkou: Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů


Ukázka textu předpisu:
9

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí


        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 6. října 2010 byla v Bruselu podepsána Dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé.

        S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního sekretariátu Rady Evropské unie, depozitáře Dohody, dne 13. září 2011.

        Dohoda se na základě svého článku 15.10 odst. 5 předběžně prováděla od 1. července 2011 a na základě svého článku 15.10 odst. 1 vstoupila v platnost dne 13. prosince 2015.

        České znění Dohody ve znění uveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie se vyhlašuje současně.

. . .

Zavřít