32/2017 Sb.Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017–2020, 0,00 %

Částka: 010 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 9. února 2017 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 1. února 2017 Nabývá účinnosti: 9. února 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá účinnosti: 10. února 2020

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.

Získejte jednorázový přístup (na 24 hod.) k textu tohoto předpisu včetně aktualizovaného znění:

platbou přes platební bránu GoPay-platby (cena od 29 Kč/ 1 přístup)

nebo zasláním SMS (cena 50 Kč/ 1 přístup)

Pro opakovaný přístup naleznete více informací v menu Registrace.

Vzor zpracování s hlavičkou: Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů


Ukázka textu předpisu:
32

SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze dne 1. února 2017,
jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis
České republiky, 2017–2020, 0,00 %


        Česká republika vydává zaknihované státní dluhopisy prostřednictvím Ministerstva financí (dále také jen „ministerstvo“) v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o dluhopisech“). Ministerstvo určuje tyto emisní podmínky, které podrobněji vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů a náležitosti Státního dluhopisu České republiky, 2017–2020, 0,00 % (dále také jen „dluhopis“, případně „dluhopisy“).

1.   Základní popis dluhopisů:
      Emitent: Česká republika – Ministerstvo financí

. . .

Zavřít