ISO 9001 - Systémy managementu jakosti - Požadavky

Služba klasifikace podle ISO 9001 , tj. klasifikace právních předpisů podle jednotlivých kapitol isonormy jakosti.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých kapitol, a to v závislost na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle ISO 9001 je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zaškrtnutím pole „ISO 9001“ v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
Kap. Název S Celkem 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
4.2 Požadavky na dokumentaci    38   1   5 1 5   4 5 4
5 Odpovědnost vedení organizace    132   3 3 1 7 4 7 6 8 8
6.2 Lidské zdroje    624   25 38 29 36 58 28 28 28 54
6.3 a 6.4 Infrastruktura, Pracovní prostředí    392   4 6 7   1 7 2 3 14
7.2 Procesy vztahující se k zákazníkovi    70   15 4 1 2 1 1     2
7.3 Návrh a vývoj    65   4 2 1 5 2 3 2 2 4
7.4 Nakupování    7       2            
7.5 Výroba a poskytování služeb (obsažena v klasifikaci podle CZ-NACE)                        
7.6 Řízení monitorovacích a měřících zařízení    37   1 5     2 4 3 1 3
8 Měření, analýza a zlepšování                        
Kap. Název S Celkem 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Zavřít